Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Informacje -› Biegli Sądowi
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 

Biegli Sądowi

Dodano: 2012-03-09 12:50:53
Zmodyfikowano: 2017-03-02 11:28:38
Opublikował: Andrzej Majchrzak
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 35000
Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy znajduje się w Oddziale Administracyjnym i w sekretariatach wydziałów Sądu Okręgowego w Świdnicy. Lista udostępniana jest stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym w godzinach pracy Sądu.
 
(stan na 2 marca 2017 r.).

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 05.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Zatem charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Jak zostać biegłym sądowym?
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
1. Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
2. Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
 • Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
 • Życiorys,
 • Odpis dyplomu (oryginał do wglądu),
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • Opinia zakładu pracy,
 • Wypis z KRS - jeżeli osoba ubiegająca się prowadzi działalność gospodarczą.
Powyższe dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym
Sądu Okręgowego w Świdnicy
.
Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy. 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. uległa zmianie kwota bazowa stanowiąca podstawę obliczania wynagrodzenia biegłych sądowych. 
Aktualnie obowiązująca kwota to: 1789,42 zł.

Informacja dla biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych:
Informujemy, że od dnia 01.01.2015 r. wynagrodzenie za opinię biegłego i tłumaczenia przysięgłego wykonywane w ramach prowadzonej przez biegłych i tłumaczy działalności gospodarczej mogą być wypłacane bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warunkiem wypłaty w kwocie brutto rachunku lub faktury, jest dostarczenie do Oddziału Finansowego  Sądu Okręgowego w Świdnicy, Plac Grunwaldzki 14 wypełnionego oświadczenia do celów podatkowych stanowiącego poniższy załącznik.
Powyższa informacja wynika z Interpretacji Ogólnej Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła - działalność gospodarcza (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 maja 2014 r. - poz. 21).
 
Załączniki do pobrania:

Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Dorota Bawolska

Data wytworzenia informacji
26.04.2012
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
 
MUSISZ_UAKTUALNIC_FLASH_PLAYERA
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.